Město u řeky

Toto rozvíjející se moderní město s kompletní infrastrukturou, s více než 10 000 obyvateli se rozkládá zejména na levém břehu řeky Moravy

HISTORIE

Historické jádro je městskou památkovou zónou

Více informací →

SOUČASNOST

Město, které žije bohatým kulturním i společenským životem

Posuďte sami →

Vzdálenosti a dopravní dostupnost

Bytový dům je v části zvané Milokošť a jeho poloha umístění se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně ani v záplavovém území. Hned za domem naleznete víceúčelové hřiště o rozměrech 22 m x 44 m s povrchem – umělý trávník s křemičitým vsypem, kde jsou nalajnovány hřiště na malou kopanou, 2x volejbal, 2x basketbal a 1x tenis. Vně hřiště je umístěn domek na nářadí.

A jaké je dostupnost automobilem na vybraná místa?

autobusová zastávka 0,5 km
železniční stanice 0,5 km
Uherské Hradiště  15 km 
Hraniční přechod Břeclav  55 km
Brno  70 km
Bratislava 120 km